Styrelsen

Ordförande
Robert Kammer

Vice ordförande
Bengt Persson

Sekreterare
Viktoria Alm

Kassör
Conny T. Andersson

Ledamot
Johanna Alm