Medlemmar

[pc-login-form][pc-pvt-content allow=”4″ warning=”1″ message=”Du måste vara medlem i föreningen för att logga in här”]

Man bokar endera genom vår hemsida eller går ner till tvättavlan,  loggar in och bokar på en ledig tid.

Klicka här för att boka tvättid.

Skriv in användarnamn,  lägenhetsnumret (står ute på karmen på lägenhetsdörren) och den kod som ni har fått genom utskick och bokar på en ledig tid.

Ni måste logga in med taggen för att maskinerna ska kunna gå att användas.

Rörläggare: VVS-Varuhuset på tel: 040 / 18 90 30

Elektriker: Lasse Elektriker 040 / 53 73 29  eller  070 966 42 11 eller Magnus 073 88 45 19

Anticimex: 075 245 10 00 vid kontakt med dem så ska ni säga att ni bor i Brf Fäladsgården och uppge att vi är försäkrade genom Folksam (Ossén försäkringsmäklare).

Internet: Riksnet  support 077 033 99 33  

Vid all kontakt med ovanstående ska ni  uppge att ni bor i Brf Fäladsgården.

Ytterligare frågor kan ni ringa Conny på 070 73 27 807

ANTENNER mm. Det är förbjudet att montera parabol- och radioantenner utan styrelsens godkännande.

BARNVAGNSRUM finns i porten 77 och nycklar kan erhållas hos Conny Andersson
OBS!!! Endast barnvagnar

CYKLAR ska parkeras i cykelförråd eller cykelställ och får inte ställas på andra platser.

FÅGLAR får inte matas inom föreningens område eftersom detta drar till sig skadedjur och råttor.

GRILLNING på gården är tillåtet men skall ske under ordnade former.

HUSDJUR såsom hundar, katter, illrar, kaniner o. dyl. får inte rastas inom föreningens område och skall hållas kopplade.

KÄLLARE
Egna källarutrymmen skall vara försedda med lås även om de inte används.

MOTORFORDONSTRAFIK är förbjuden på gården utom i de fall det gäller transport av tyngre varor till eller från lägenheten eller vid flyttning.

NYCKLARNA  eller taggen ska du vara rädd om. Försvunna nycklar kan orsaka inbrott mm. Du blir ersättningsskyldig för borttappade nycklar. 3 omgångar ska redovisas till ev. ny hyresgäst. Det är viktigt att din nyckel inte är försedd med namn och adress, det är en direkt inbjudan till tjuven. Skaffa i stället polisens, svensk stöldskyddsförenings bricka eller annan säkerhetsbricka. Det kostar några tior men är ett bra alternativ.

PARKERINGSPLATSERNA får endast användas av dem som har särskild tillåtelse. Är du intresserad av parkeringsplats vänd dig till Conny Andersson.

PORTARNA  Enligt lag så får inget förvaras i portarna, så som cyklar, krukväxter el. dyl.

PORTTELEFON
Vid anrop från porttelefon av önskat besök tryck på knappen ”nyckel” för att släppa in din gäst. Trappdörren låses då upp och är öppen ca 45 sekunder. Släpp inte in andra än dina egna besökare.

PRIVATA FESTER
Har du fest i din lägenhet gäller att efter kl. 22.00 söndag – torsdag samt kl. 24.00 fredag – lördag dämpar du ljudet ordentligt.

RADIO OCH TV får inte spelas så högt att det stör närboende. Efter kl. 22.00 skall ljudet dämpas väsentligt.

REPARATIONSARBETE är tillåtet vardagar kl. 09.00 – 20.00 och lördagar kl. 09.00 – 17.00 dock ej sön- och helgdagar.

RÖKNING är förbjudet i offentliga lokaler typ trapphus, källare, tvättstugor, torkrum o. dyl.

SOPOR OCH SKRÄP
Inom föreningen tillämpar vi sopsortering vilket innebär att soporna skall sorteras och läggas i rätt container. Vi har containers för hushållssopor, hårdplast, tidningar, metall, färgat och ofärgat glas, kartong och batterier. Vi vill också göra er uppmärksamma på att lådor och förpackningar skall vikas för att ta minsta möjliga plats. Ingenting får läggas utanför respektive kärl.

Föreningen hyr med jämna mellanrum större containers för möbler o. dyl. som skall kastas. Du får ordna förvaring i eget utrymme till dess.

STÄDBALKONGER OCH FÖNSTER
Ingenting får kastas ut från balkonger eller fönster, gäller även fimpar och askan från dessa. Mattor, dammvippor, dukar, sängkläder eller liknande får inte skakas eller hängas utanför.

Cyklar, barnvagnar, krukväxter, ölbackar eller liknande får inte förvaras på balkongerna.

TVÄTTSTUGORNA får användas alla dagar kl. 07-12, 12-17 och 17-22 och torkrummen kan användas en timme efter den bokade tvättiden. Håll dina tvättider. Tvättstugorna är endast avsedda för tvättning av i fastigheten boendes tvätt. Följ anvisningarna i tvättstugan och tork- och mangelrummet. Tvättvagnarna får inte avlägsnas från tvättområdet. Det är absolut förbjudet att tvätta mattor i maskinerna. Tvättstugor och torkrum skall vara tömda på egen tvättid efter tvättidens slut. Anmäl eventuella fel på maskinerna till styrelsen. Rökning i tvätt- och torkrum är inte tillåten. Nycklarna till torkvindarna måste absolut hängas tillbaka efter användandet. Vid förlust av bokningstaggen utgår en avgift på 200:-. Om styrelsen måste komma och öppna, vid inlåst av tagg, försening av tvättid eller något annat så utgår en avgift av 50:-/gång som erläggs kontant vid öppningstillfället. OBS !!!! Städas det inte föranleder det föreningen att hyra in en städfirma. Kostnaden debiteras på den som inte städade efter sig.

UTEMÖBLER
Om ni flyttar omkring våra utemöbler var snäll och ställ tillbaka dem igen.

OBS!
Spara denna information så att du är säker på vad som gäller.

Information kommer inom kort!

Information kommer inom kort!

[/pc-pvt-content][pc-logout-box]