Historik

1945
Brf Fäladsgården bildades

1960-talet
Gårdsplanen asfalterades. Fastighetens elektriska stigarledningar  byttes ut mot grövre p g a elspisinstallation. Fasaden beklätts med fasadtegel.

1970-talet
Ansluts till fjärrvärme. Plåttak har monterats.

1980-talet
Entréportarna har bytts ut till nya i aluminium. Skymningsrelä för ytterbelysningen.

1990-talet
Kabel – Tv installerades. Varmvattensrör av koppar installerades från källare till vind och till kök och badrum i samtliga lägenheter. Plåtbeslagning av skorstenarna. Säkerhetsdörrar installeras i samtliga lägenheter. Miljöhuset med källsortering byggs.

2000-talet
Elsanering i lägenheterna utfördes. Samtliga träd på gården byttes ut. Alla avloppsledningar rensades. Tvättstugorna renoverades, kakel och plattor sattes upp på väggar och golv. Alla lägenheterna, källare och vindar fick brandvarnare Bredband installerades. Renovering av vädringsbalkongerna. Trapphus och portar målats om. Elsanering av alla trapphus, sensorarmaturer med ledbelysning. Nya tvättmaskiner och torktumlare, har påbörjats. Klart till våren 2017. Nya fönster  radiatorer

Detta är en del av vad styrelserna har gjort under åren. Det har gjorts en del reperationer och annat smått och gott som inte finns uppräknat.

Lagfarsbevis

Brf Fäladsgården bildades och blev klar 1945 och består av Smedjekullen 19.  4 st. tomter inom Östra Förstadens härstädes, men Lagfarterna nr: 313, 314, 315 och 316  som utgavs den 2 augusti 1944, av inskrivningsdomare Fredrik Öhman i Malmö, distrikt 1, gav målarmästare Gösta Magnusson rätt att bygga fastighet på tomten nr. 1,2,3 och 16 i kvarteret Smedjekullen. Köpeskillingen var  21.325 :- för tomt Nr: 1. Nr. 2 15.084:-. Nr. 3 12.656:- och för tomt Nr.16 21.554:- allt  enligt köpeavtalen den 17 och 27 mars 1944 och varder till bekräftelse härav detta bevis meddelat  Malmö rådhus.